Nieuwe Encyclopedie van Fryslan

 

Op 11 februari 2009 is ons bureau in nauwe samenwerking met het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar gestart met de realisatie van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (NEF). De in 1958 onder hoofdredactie van J.H. Brouwer verschenen Encyclopedie van Friesland gold jarenlang als de beste regionale encyclopedie van Nederland. Na ruim een halve eeuw is het echter tijd voor de publicatie van een geheel vernieuwde, geactualiseerde en sterk uitgebreide versie. Ook die zal weer voldoen aan de strenge eisen van betrouwbaarheid, volledigheid, toegankelijkheid en leesbaarheid. De redactie streeft naar een naslagwerk dat binnen de hiervoor genoemde voorwaarden een weergave zal zijn van de laatste stand van zaken en meeste recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot Fryslân, zijn landschap en ecologie, zijn verleden, zijn samenleving, zijn taal en cultuur en zijn economie.
De uitvoering van de NEF, dat uit drie kloeke boekbanden zal bestaan, is in handen van ons bureau dat in samenwerking met een tiental deelveldredacteuren (stuk voor stuk gerenommeerde wetenschappers en vakspecialisten) de hoofd- en eindredactie van het project voert. Dit team begeleidt enkele honderden gespecialiseerde auteurs, die tezamen verantwoordelijk zijn voor de beschrijving van duizenden trefwoorden.

Naar verwachting komt de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân in het eerste kwartaal van 2016 uit.