Uitgegeven werk


De Nieuwe Geografenkrant

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Aflopend ]

De Nieuwe Geografenkrant De Nieuwe Geografenkrant

 

*'Ljouwerts takomst: Leeuwarden en de Derde Nota Ruimtelijke Ordening', maart 1976, 11,16. (in: De Geografenkrant 9 (1976) nr. 3, 11 & 16) (N.B: De Geografenkrant (1974-1976) was de voorloper van De Nieuwe Geografenkrant)

* 'Energie in de VS: besparende maatregelen president Carter', DNG 1 (1977) nr. 2, 16-17.

* 'Brussel: het derde België', DNG 1 (1977) nr. 4, 13-14.

* (met Theo van den Bosch) 'Leeuwarden sloopt Linnaeuswijk, eerste na-oorlogse wijk in Nederland gaat tegen de vlakte', DNG 1 (1977) nr. 5, 13.

* (met Theo van den Bosch) 'De gemeentelijke herindeling van Friesland', DNG 1 (1977) nr. 6, 15-16.

* 'Rusland ruilt z’n energie voor technologische kennis: Energiegeografie in de Sovjet-Unie’, DNG  1 (1977) nr. 8, 7-8.

* 'Toekomst voor kleine zeehavens: Twaalfde Benelux-havenstudiedagen', DNG 1 (1977) nr. 8, 13.

* ‘Energiegeografie in de Sovjet-Unie: Rusland voert volwassen energiebeleid’ in: DNG 2 (1978) nr. 2, 18-20.

* (met Hans van Kregten) ‘Verkeer in de binnenstad’ in: DNG 2 (1978) nr. 6, 20.

* ‘Europese verkiezingen in de periferie: Regionaal beleid in de E.E.G.’ in: DNG 2 (1978) nr. 8, 5-6.

* 'Eemsmond in de knel', in: DNG 2 (1978) nr. 9, 19-20.

* 'Londen verpaupert. Ontvolking en werkloosheid bestreden met lapmiddelen' in: DNG 2 (1978) nr. 10, 3-4.

* 'Bestuurlijk drijfzand in Waddenzee', in: DNG 3 (1979) nr. 4, 6.

* ‘Winterkou en geografie’ in: DNG 3 (1979) nr. 4, 20.

* 'Glasgow: stadsplanning binnen krappe marges', in: DNG 3 (1979) nr. 7, 3-5.

* 'België 1830-19.., Federale staat ligt nu in het verschiet', in: DNG 4 (1980) nr. 7, 2-5.

* '1980: Poolse Lente?', in: DNG 5 (1981), nr. 1, 3-4.

* 'Economie van Nigeria drijft op olie-export: Kapitaaltoevloed niet gebruikt voor structurele hervormingen’, in: DNG 5 (1981), nr. 5, 7-9.

* ‘Noord-Nederland neemt recreatie niet serieus’, in: DNG 5 (1981), nr. 5, 10.

* (met Hans Jeekel) 'Regionale analyse van verkiezingen', in: DNG 5 (1981), nr. 5, 1,6-7.

* (met Jaap van der Laan) 'Hoe het ruimtelijk beleid in Leeuwarden tot stand komt. Bewoners in de knel tussen ondernemers en gemeentelijke onmacht’, DNG 5 (1981) nr. 6, 3-4.

* 'Demografie in de VS in de jaren zeventig. Eerste cijfers volkstelling wijzen op verdere trek (voor)stad-platteland’  in: DNG 5 (1981) nr. 8, 9-13.

* (met Jaap van der Laan) 'Economisch beleidsplan Friesland onvolwassen. Inspelen op Haagse ideeën over decentralisatie’, in: DNG 6 (1982) nr. 1, 16-18.

* 'Senegambia: symbiose of gedwongen huwelijk?', in: DNG 6 (1982) nr. 1, 23.

* ‘Regionaal beleid mist nog steeds samenhang’, in: DNG 6 (1982) nr. 3, 13-14.

* ‘Strijd om afgelegen eilanden opgelaaid’ en ‘Bouwen werkt! Een Fries banenplan’ in: DNG 6 (1982) nr. 5, 13.

* 'Volop grensconflicten in Latijns-Amerika', in: DNG 7 (1983) nr. 1, 6-8.

* ‘Kartografie weerspiegelde grootheidswaan van Stalin. Plan voor verleggen rivieren nooit uitgevoerd', in: DNG 7 (1983) nr. 5, 18-19.

* 'India is nog altijd een verdeeld land. Bloedbad in Assam uiting van vreemdelingenhaat', in: DNG 7 (1983) nr. 8, 3-5.

* 'Argentinië zoekt nog altijd eigen identiteit. Nieuwe burgerregering moet economie uit het slop halen’ in: DNG 8 (1984) nr. 1, 3-5.

* 'Van haven tot hoogbouw. Pakhuis appartementen en woontorens in Groningse binnenstad’ in: DNG 8 (1984) nr. 4, 24.

* ’25 jaar regionalisme en (historische) geografie. Prof. Heslinga geeft afscheidscollege’ in: DNG 8 (1984) nr. 10, 2.

* 'Farciennes: eindpunt van een industriële revolutie. Doek valt voor laatste steenkoolmijn in Wallonië', in: DNG 8 (1984) nr. 10, 15.

* 'Frysk of Hollânsk. Provinciale overheid stimuleert verbreiding van Friese taal’, in: DNG 9 (1985) 15-16.

* (samen met Wilbert van der Heijden) 'Madrid breekt energiek met zijn verleden. Gemeentelijke planners willen stad weer toegankelijk maken voor iedereen', in: DNG 9 (1985) nr. 3, 19-21.

* 'Geografie moet plaats in samenleving heroveren. Maatschappelijke betekenis van aardrijkskunde schiet ernstig tekort', in: DNG 9 (1985), nr. 3, 6-8.

* ‘Atlas van Nederland: veel informatie, geen overzicht. Veroudering dreigt al spoedig na verschijnen van laatste deel rond 1987’ in: DNG 9 (1985), nr. 7, 5-7.

* 'Reykjavik, jonge hoofdstad van dunbevolkt IJsland. Forse bevolkingsgroei maakte vissersdorp pas deze eeuw tot ‘bandstad’', in: DNG 9 (1985), nr. 7, 15-18.

* 'De teloorgang van het oude agrarische cultuurlandschap. Historische verkavelingspatronen reeds voor driekwart verdwenen', in: DNG 10 (1986) nr. 7, 6-8.

* 'Hoe ongerept zijn onze landelijke kimmen?: Cartografische inventarisatie van de horizonvervuiling in Nederland', in: DNG 10 (1986) nr. 7, 17-20.

* 'Hoezo periferie: het Noorden gaat verder op eigen kracht. Nieuw elan te bespeuren na het bankroet van het regionaal beleid', in: DNG 11 (1987) nr. 2, 19.

* 'Weg vrij voor grootscheepse woningbouw in Groene Hart? Na afwijzing van te dure Zuidhollandse kustuitbreiding’, in: DNG 11 (1987) nr. 4, 8-9.

* 'Vierentwintig vierkante meter Nederland in vier delen, in: DNG 11 (1987), nr. 6, 2.

* 'Streekplan Friesland: aanklacht tegen beleid rijksoverheid.', in: DNG 11 (1987), nr. 7, 26-27.

* 'Grote Bosatlas kan weer mee tot ver in de jaren negentig. Vijftigste druk fraaier en uitgebreider dan ooit’, in: DNG 12 (1988) nr. 2, 3-5.

* ' 'Aren út skelpen': Noord-Friesland buitendijks', in: DNG 12 (1988), nr. 3, 24.

* ‘Provincie maakt haar rentree in de cartografie met nieuwe atlassen’ in: DNG 12 (1988), nr. 7, 5.

* ‘Regionale geografie wordt waardig voortgezet. Huidig tijdperk doorbreekt eeuwenoude ruimtelijke aspecten’, in: DNG 13 (1989) nr. 5, 24-25.

* ‘Vertekend verleden’ in: DNG 15 (1991), nr. 1, 18.

 

Voorts talloze recensies