Welkom

Bureau Varenius is het meest veelzijdige onderzoeks- en publiciteitsbureau op het gebied van de geografie en de cultuurhistorie van Nederland. Het heeft zijn werkterrein voornamelijk in Noord en Oost Nederland. Wij opereren sinds 1989 onder de naam Varenius, maar kunnen bogen op ruim drie decennia ervaring op het terrein van de cultuurhistorie. De neerslag daarvan ligt in een ongeëvenaarde stroom boeken, bronnenpublicaties en artikelen, waarvan een viertal is bekroond.

Bovendien verrichten wij wetenschappelijk gefundeerde en beleidsgerichte onderzoeken in opdracht van verschillende overheden. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze website. Hier krijgt u een indruk van onze vele en diverse activiteiten. Daarnaast hebben wij een aantal - al jaren uitverkochte - publicaties op het net geplaatst, zoals de boeken Op de loggers en Stadstaat Groningen, en een serie artikelen welke eerder werden gepubliceerd in het bedrijfsblad van de Kamer van Koophandel in Friesland, Kvkontext en in Fryslân, Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur. Verder treft u links aan naar onze bijdragen in het tijdschrift Noorderbreedte. Mocht u nog vragen hebben of wilt u reageren, dan kunt u dat doen door het contactformulier in te vullen.

Meindert Schroor & Klazien Schroor-Dijkstra